Τοπικές Βαφές

H συγκεκριμένη υπηρεσία προσφέρει ένα χαμηλότερο κόστος επισκευής στο αυτοκίνητο και σε πιο σύντομο χρόνο.

Οι τοπικές βαφές επιτρέπουν την ολική αποκατάσταση των μικροκτυπημάτων ή εκδορών, στα κομμάτια εκείνα του αυτοκινήτου που έχουν υποστεί ζημιά, χωρίς να επηρεάζεται η συνολική απόχρωση του αυτοκινήτου αφήνοντας το εργοστασιακό χρώμα ακέραιο, κάτι που εξυπηρετεί και τον πιθανό έλεγχο του αυτοκινήτου διατηρώντας την μεταπολιτική του αξία.

Παρακάτω υπάρχουν όλα τα στάδια τα οποία γίνονται με τρόπο τέτοιο ώστε να ολοκληρωθεί με 100% επιτυχία μια τοπική βαφή.